راز خوشبختی

نفس نفس همنفسا به همدیگه نفس بدیم..

فردای روشن مال ماست کافیه دست به دست بدیم..

قدم قدم هم قدما پشت و پناه هم باشیم..

جاده به مقصد می رسه ؛ کافیه همقدم باشیم

وقتی دلا یکی باشن.. سوز زمستونم باشه ! 

گرمی به جونمون می ده ؛ مقصدمون یکی باشه..

خارهای این بیابونا.. راه و نشونمون می ده..

تموم روشنایی ها پیش رو لبخند می زنه

لطف خدا بهم دیگه دلا رو پیوند می زنه

وقتی دلا یکی باشن...

/ 0 نظر / 65 بازدید